Tập đoànlogo Kangaroo

Kênh bán hàng Chính Thức của Kangaroo

Khu vực
Kinh doanh 01 0967 013 557
Kinh doanh 02 0243 998 1723
Bảo hành 1900 55 55 66

Hướng dẫn lắp đặt máy lọc nước Kangaroo

Hướng dẫn lắp đặt máy lọc nước Kangaroo đúng kỹ thuật, giúp máy hoạt động ổn định, tránh trường hợp máy gặp lỗi trong quá trình lắp đặt