Tập đoànlogo Kangaroo

Kênh bán hàng Chính Thức của Kangaroo

Khu vực
Kinh doanh 01 0967 013 557
Kinh doanh 02 0243 998 1723
Bảo hành 1900 55 55 66

Bếp Gas Kangaroo

Bếp ga đôi Kangaroo KG519M

Bếp ga đôi Kangaroo KG519M

Bếp gas dương, đánh lửa Magneto , loại 2 bếp
900,000đ1,250,000đ (-28%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas đôi Kangaroo KG516M

Bếp Gas đôi Kangaroo KG516M

Bếp gas dương đôi, đánh lửa Magneto , loại 2 bếp
769,000đ1,150,000đ (-33%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas Âm Kangaroo KG536B

Bếp Gas Âm Kangaroo KG536B

Bếp gas âm 2 lò nấu, đánh lửa Magneto, loại 2 bếp
1,200,000đ1,880,000đ (-36%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas đôi Kangaroo KG526M

Bếp Gas đôi Kangaroo KG526M

Bếp gas dương, đánh lửa Magneto , loại 2 bếp
800,000đ1,150,000đ (-30%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas đôi Kangaroo KG8G1C

Bếp Gas đôi Kangaroo KG8G1C

Bếp gas dương đôi, đánh lửa Magneto
650,000đ980,000đ (-34%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas đôi Kangaroo KG8G1A

Bếp Gas đôi Kangaroo KG8G1A

Bếp gas dương đôi, Đánh lửa Magneto rất nhạy
500,000đ860,000đ (-42%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas đôi Kangaroo KG350

Bếp Gas đôi Kangaroo KG350

Bếp gas đôi, Đánh lửa Magneto
800,000đ1,650,000đ (-52%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas đôi Kangaroo KG503

Bếp Gas đôi Kangaroo KG503

Bếp gas dương đôi, Đánh lửa Magneto
950,000đ1,200,000đ (-21%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas đôi Kangaroo KG505

Bếp Gas đôi Kangaroo KG505

Bếp gas đôi, Đánh lửa Manheto
800,000đ1,290,000đ (-38%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas đôi Kangaroo KG506

Bếp Gas đôi Kangaroo KG506

Bếp gas đôi,Đánh lửa Magneto
950,000đ1,250,000đ (-24%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas đôi Kangaroo KG513

Bếp Gas đôi Kangaroo KG513

Bếp đôi đôi Kangaroo, Đánh lửa Magneto
950,000đ1,200,000đ (-21%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Bếp Gas đôi Kangaroo KG515

Bếp Gas đôi Kangaroo KG515

Bếp gas đôi, Đánh lửa Magneto
850,000đ1,200,000đ (-29%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà