Tập đoànlogo Kangaroo

Kênh bán hàng Chính Thức của Kangaroo

Khu vực
Kinh doanh 01 0967 013 557
Kinh doanh 02 0243 998 1723
Bảo hành 1900 55 55 66

Nồi chiên không dầu Kangaroo

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG12AF1A

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG12AF1A

Dung tích 12 lít, công suất 1800W, màn hình cảm ứng
3,250,000đ5,500,000đ (-41%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG6AF1

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG6AF1

Dung tích 6 lít, công suất 1700w
2,100,000đ3,650,000đ (-42%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1A

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1A

Dung tích 5.2 lít, công suất 1800w
2,200,000đ3,650,000đ (-40%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG55AF1

Dung tích 5.2 lít, công suất 1800w
2,100,000đ3,800,000đ (-45%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tận nhà

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG52AF1A

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG52AF1A

Dung tích 5 lít, công suất 2000W
2,700,000đ3,900,000đ (-31%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG42AF1

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG42AF1

Dung tích 4 lít, công suất 1400W
2,200,000đ3,500,000đ (-37%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG8AF3A

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG8AF3A

Dung tích 8 lít, công suất 1800w
3,750,000đ4,650,000đ (-19%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG8AF2A

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG8AF2A

Dung tích 8 lít, công suất 1800w
3,500,000đ4,590,000đ (-24%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG7AF2A

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG7AF2A

Dung tích 7 lít, công suất 2000w
3,250,000đ4,490,000đ (-28%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Lò chiên không dầu Kangaroo KG25AF2A

Lò chiên không dầu Kangaroo KG25AF2A

Dung tích cực đại 25 lít, công suất 1700w
4,500,000đ7,750,000đ (-42%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Lò chiên không dầu Kangaroo KG25AF1A

Lò chiên không dầu Kangaroo KG25AF1A

Dung tích 25 lít, công suất 1700w
4,700,000đ7,050,000đ (-33%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Lò chiên không dầu Kangaroo KG15AF3A

Lò chiên không dầu Kangaroo KG15AF3A

Dung tích 15 lít, công suất 1600w
4,400,000đ7,350,000đ (-40%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Lò chiên không dầu Kangaroo KG15AF2A

Lò chiên không dầu Kangaroo KG15AF2A

Dung tích 15 lít, công suất 1600w
3,900,000đ5,900,000đ (-34%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Lò chiên không dầu Kangaroo KG12AF5A

Lò chiên không dầu Kangaroo KG12AF5A

Dung tích 12 lít, công suất 1500w
3,700,000đ6,050,000đ (-39%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Lò chiên không dầu Kangaroo KG12AF8A

Lò chiên không dầu Kangaroo KG12AF8A

Dung tích 12 lít, công suất 1900w
3,850,000đ6,350,000đ (-39%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG65AF

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG65AF

Dung tích 6.5 lít, công suất 1800w
3,050,000đ3,790,000đ (-20%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG8AF1A

Nồi chiên không dầu Kangaroo KG8AF1A

Dung tích 8 lít, công suất 1700w
3,500,000đ3,950,000đ (-11%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Lò chiên không dầu Kangaroo KG15AF1A

Lò chiên không dầu Kangaroo KG15AF1A

Dung tích 15 lít, công suất 1700w
4,150,000đ6,450,000đ (-36%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp

Lò chiên không dầu Kangaroo KG12AF6A

Lò chiên không dầu Kangaroo KG12AF6A

Dung tích lớn: 12.5 lít, công suất 1600w
3,910,000đ4,690,000đ (-17%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng liên hệ trực tiếp