Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0967 013 557
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày

Máy lọc nước Kangaroo không vỏ tủ

Máy lọc nước Kangaroo không vỏ tủ có thiết kế nhỏ gọn, được sử dụng lắp ở gầm chậu bếp, thuận tiện ttrong quá trình sử dụng. Hiện nay Máy lọc nước Kangaroo không vỏ tủ được thiết kế từ 5 lõi lọc tới 10 lõi lọc, sản phẩm chuẩn uống nước trực tiếp. KangarooChinhHang.vn là kênh phân phối trực tuyến chính hãng duy nhất của Kangaroo hỗ trợ giá người tiêu dùng. Khách hàng mua sản phẩm Kangaroo tại website KangarooChinhHang.vn được đảm bảo về quyền lợi và các chính sách ưu đãi nhất
Kangaroo chính hãng
Danh sách sản phẩm Máy lọc nước Kangaroo không vỏ tủ :
Mới 2019
10 lõi lọc,lắp gầm chậu
Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi
Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi
5,650,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện8,300,000đ
Mới 2019
9 Lõi Lọc, lắp gầm chậu
Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi
Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi
5,100,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,800,000đ
Mới 2019
9 Lõi lọc, lắp gầm chậu
Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc
4,850,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,650,000đ
Mới 2019
8 Lõi lọc, lắp gầm chậu
Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc
7,500,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,500,000đ
Mới 2019
7 lõi lọc, lắp gầm chậu
Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ
Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ
4,050,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện4,900,000đ
Mới 2019
9 lõi lọc - Bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG110AKV
Máy lọc nước Kangaroo KG110AKV
4,850,000đ7,200,000đ
11%
8 cấp lọc - Lõi 3 trong 1
Máy lọc nước Kangaroo KG8P1KV
Máy lọc nước Kangaroo KG8P1KV
4,650,000đ5,250,000đ
Mới 2019
5 lõi lọc - Bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG102AKV
Máy lọc nước Kangaroo KG102AKV
3,250,000đ4,300,000đ
Mới 2019
7 lõi lọc - Bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG104AKV
Máy lọc nước Kangaroo KG104AKV
3,650,000đ4,500,000đ
Mới 2019
8 lõi lọc - Bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG108AKV
Máy lọc nước Kangaroo KG108AKV
3,850,000đ4,950,000đ
Mới 2019
9 lõi lọc - Bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG109AKV
Máy lọc nước Kangaroo KG109AKV
4,350,000đ6,050,000đ
Mới 2019
8 cấp lọc, bơm tự động
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV
4,650,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,250,000đ
Mới 2019
9 cấp lọc, bơm tự động
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4KV
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4KV
4,950,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,560,000đ
11%
9 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi không vỏ
4,650,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện5,200,000đ
Mới 2019
9 cấp lọc
Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ
4,150,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện4,800,000đ
Mới 2019
5 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi không tủ
Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi không tủ
3,450,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện3,970,000đ
Mới 2019
6 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi không tủ
Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi không tủ
3,650,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện4,050,000đ
Mới 2019
7 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ
3,850,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện4,460,000đ
Mới 2019
8 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ
4,250,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện4,900,000đ
Mới 2019
10 cấp lọc
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP Không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP Không vỏ
5,300,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện9,700,000đ
Mới 2019
9 cấp lọc
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
5,800,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,500,000đ
Mới 2019
9 lõi lọc, 20l/h
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA Không Vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA Không Vỏ
5,500,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện9,250,000đ
Mới 2019
11 Lõi lọc, đèn UV, Lõi Asen
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP_UVAS_KV
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP_UVAS_KV
5,930,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện9,700,000đ
Mới 2019
9 lõi lọc, có đèn UV
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQUV
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQUV
7,030,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện10,600,000đ
Mới 2019
9 cấp lọc,có đèn UV, 20l/h
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HAUV có đèn UV
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HAUV có đèn UV
6,000,000đ9,500,000đ