Tập đoànlogo Kangaroo

Kênh bán hàng Chính Thức của Kangaroo

Khu vực
Kinh doanh 01 0967 013 557
Kinh doanh 02 0243 998 1723
Bảo hành 1900 55 55 66

Cây nước nóng lạnh Kangaroo

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A2 - Cây úp bình

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A2 - Cây úp bình

Cây nước nóng lạnh úp bình, 2 chế độ nóng lạnh, làm lạnh bằng chíp điện tử
2,150,000đ2,590,000đ (-17%)

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG36A2 - Cây úp bình

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG36A2 - Cây úp bình

Cây nước nóng lạnh 2 chế độ nóng lạnh, làm lạnh bằng block, cây úp bình
3,250,000đ3,990,000đ (-19%)

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG64A3 - Cây Hút Bình

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG64A3 - Cây Hút Bình

Cây nước 3 chức năng nóng - lạnh - thường, cây hút bình, làm lạnh bằng block
4,250,000đ5,790,000đ (-27%)

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG59A3 - Cây hút bình

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG59A3 - Cây hút bình

Cây nước nóng lạnh hút bình, làm lạnh bằng chip, 3 chức năng nóng lạnh nguội
3,250,000đ5,350,000đ (-39%)

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG57A3 - Cây hút bình

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG57A3 - Cây hút bình

Cây nước nóng lạnh úp bình, làm lạnh bằng chip, 2 chế độ nóng lạnh
3,600,000đ4,590,000đ (-22%)

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG63A3 - Cây hút bình

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG63A3 - Cây hút bình

Cây nước nóng lạnh 3 chế độ nóng lạnh nguội, làm lạnh bằng block, cây hút bình
4,150,000đ7,500,000đ (-45%)

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG32N

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG32N

Làm lạnh bằng chip, 2 vòi nóng lạnh, có khoang khử trùng, dùng bình úp
1,750,000đ2,560,000đ (-32%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG3331

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG3331

Cây nước nóng lạnh sử dụng 2 vòi nóng lạnh riêng biệt
1,900,000đ2,950,000đ (-36%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG49A3 - Hút Bình New 2023

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG49A3 - Hút Bình New 2023

Cây nước hút bình, làm lạnh bằng block, gas R134A
4,000,000đ5,990,000đ (-33%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34C

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34C

Làm lạnh bằng block, cây úp bình, 2 vòi riêng biệt
2,750,000đ3,050,000đ (-10%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG31A2

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG31A2

Cây nước nóng lạnh up bình, làm lạnh bằng chip điện tử
2,000,000đ3,200,000đ (-38%)
Rẻ hơn khi gọi điện

Miễn phí vận chuyển tại nhà, giá tốt hơn cho khách hàng mua số lượng

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG45

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG45

Làm lạnh bằng Block, Nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc
5,600,000đ6,450,000đ (-13%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG46

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG46

Làm lạnh bằng Block, Nhập khẩu nguyên chiếc từ Korea, có khoá an toàn
5,650,000đ8,640,000đ (-35%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG44

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG44

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Korea, Làm lạnh bằng Block
5,600,000đ8,850,000đ (-37%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG43

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG43

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Korea, làm lạnh bằng block
5,600,000đ6,950,000đ (-19%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG50SD

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG50SD

Tích hợp bộ lọc RO, Làm lạnh bằng Block
14,570,000đ17,650,000đ (-17%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG48

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG48

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Korea, Làm lạnh bằn block, tích hợp bộ lọc nước bên trong
7,250,000đ8,800,000đ (-18%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG47

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG47

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Korea, Làm lạnh bằng block, tích hợp bộ lọc Nano
6,900,000đ8,500,000đ (-19%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG39A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG39A3

Cây nước nóng lạnh với 2 vòi nóng lạnh riêng biệt
4,090,000đ4,990,000đ (-18%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG37A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG37A3

Làm lạnh bằng block, gas R134A, 2 vòi nóng lạnh riêng biệt
3,500,000đ4,690,000đ (-25%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG31A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG31A3

Làm lạnh bằng chip, sử dụng bình úp, 2 vòi nóng lạnh riêng biệt
1,940,000đ3,150,000đ (-38%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG36A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG36A3

Cây nước làm lạnh bằng block, Gas R134A, 2 vòi nóng lạnh
3,950,000đ4,490,000đ (-12%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34A3

Làm lạnh bằng Block, gas R134A, 2 vòi nóng lạnh riêng biệt
3,050,000đ3,690,000đ (-17%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35A3

Cây nước nóng lạnh kangaroo 2 vòi nước nóng lạnh
3,200,000đ4,290,000đ (-25%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG47A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG47A3

Làm lạnh bằng block, cây hút bình, gas R134A.
3,850,000đ4,890,000đ (-21%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG32A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG32A3

Sử dụng bình úp, làm lạnh bằng block, gas R134A
2,800,000đ3,500,000đ (-20%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41A3

Cây nước sử dụng hệ thống làm lạnh bằng block, nóng lạnh 2 vòi riêng biệt
3,600,000đ4,890,000đ (-26%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG38A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG38A3

Cây nước nóng lạnh 2 vòi nóng lạnh sử dụng bình úp, làm lạnh bằng block
3,900,000đ4,250,000đ (-8%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41W

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41W

Cây nước nóng lạnh Kangaroo dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
3,650,000đ4,500,000đ (-19%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG38N

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG38N

Khoang khử trùng, làm lạnh bằng block, sử dụng bình áp
3,000,000đ3,500,000đ (-14%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41H

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41H

Làm lạnh bằng block, cây hút bình, gas R134A
3,700,000đ4,500,000đ (-18%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG31H

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG31H

Cây nước nóng lạnh với 2 vòi nóng lạnh riêng biêt, làm lạnh bằng chip
2,190,000đ2,350,000đ (-7%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34H

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34H

Làm lạnh bằng block, khoang khử trùng, sử dụng bình úp
2,850,000đ3,570,000đ (-20%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG40H

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG40H

Làm lạnh bằng block, sử dụng bình úp, CÓ khoang lạnh
3,650,000đ4,500,000đ (-19%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG3334

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG3334

Làm lạnh bằng chip điện tử, sử dụng bình úp
2,480,000đ3,000,000đ (-17%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo K3340

Cây nước nóng lạnh Kangaroo K3340

Cây nước làm lạnh bằng block, sử dụng 2 vòi nước nóng lạnh riêng biệt, sử dụng bình úp
3,700,000đ4,450,000đ (-17%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG3336

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG3336

Cây nước nóng lạnh với 2 vòi nóng lạnh riêng biệt, sử dụng bình úp, làm lạnh bằng block
4,030,000đ5,700,000đ (-29%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG36H

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG36H

Sử dụng 2 vòi nóng lạnh riêng biệt, sử dụng bình úp, làm lạnh bằng block
2,850,000đ3,850,000đ (-26%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG33TN1

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG33TN1

Cây nước nóng lạnh 2 vòi nóng lạnh giá rẻ nhất Kangaroo
1,650,000đ2,200,000đ (-25%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG33TN2

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG33TN2

Cây nước nóng lạnh giá rẻ 3 vòi
1,700,000đ2,300,000đ (-26%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG50W08

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG50W08

Làm lạnh bằng block. tích hợp bộ lọc 4 cấp
7,160,000đ7,490,000đ (-4%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG52A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG52A3

Làm lạnh bằng Block, có khoang khử trùng, sử dụng bình úp
2,840,000đ6,500,000đ (-56%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG58A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG58A3

Làm lạnh bằng block, cây úp bình, môi chất R134a
4,200,000đ6,300,000đ (-33%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG40N New

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG40N New

Làm lạnh bằng block, sử dụng bình hút, 2 vòi nóng lạnh riêng biệt
3,650,000đ5,250,000đ (-30%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG39H

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG39H

Làm lạnh bằng block, cây hút bình , gas R134a
4,180,000đ5,890,000đ (-29%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách mua số lượng từ 2 chiếc

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG53A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG53A3

Làm lạnh bằng chíp, dạng cây hút bình, 3 chế độ nóng lạnh
2,330,000đ4,350,000đ (-46%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách hàng mua từ 2 cây trở lên

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG56A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG56A3

Làm lạnh bằng block, sử dụng cây hút bình
3,800,000đ6,990,000đ (-46%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách hàng mua số lượng từ 2 cây

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG65A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG65A3

5,900,000đ9,990,000đ (-41%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách hàng mua từ 2 cây nước

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG60A3

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG60A3

Làm lạnh bằng block, cây hút bình, khoang chứa nóng dung tích lớn
3,930,000đ7,690,000đ (-49%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách hàng mua số lượng từ 2 cây

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34F

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34F

Làm lạnh bằng block, có khoang khử trùng, cây hút bình
3,100,000đ3,990,000đ (-22%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Miễn phí vận chuyển tại nhà, Giá tốt hơn cho khách hàng mua số lượng từ 2 cây

New
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG62A3 - Tích hợp bộ Lọc RO

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG62A3 - Tích hợp bộ Lọc RO

Cây nước nóng lạnh tích hợp máy lọc nước RO 5 cấp lọc
5,250,000đ10,700,000đ (-51%)
Gọi điện giá rẻ hơn

Tặng bộ ly cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng thiết bị kiểm tra nước tinh khiết

Cây nước nóng lạnh Kangaroo được Kangaroo Chính Hãng nhập khẩu và phân phối chính thức. Máy làm nóng lạnh nước uống Kangaroo hiện nay có 2 dòng sản phẩm : 1 đòng được nhập khẩu từ Hàn Quốc, 1 dòng liên doanh Việt Nam - Đài Loan. Cây nước nóng lạnh Kangaroo có màu sắc trang nhã, sản phẩm dễ dàng kết hợp hài hòa với mọi không gian nội thất phòng khách, văn phòng hay cửa hàng sang trọng.