Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0967 013 557
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi lọc

Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi lọc

Mới 2021
9 Lõi Lọc, lắp gầm chậu
Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi
Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi
4,850,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,800,000đ
Mới 2021
9 Lõi lọc, lắp gầm chậu
Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc
4,750,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,650,000đ
Mới 2021
9 lõi lọc Mới 2021
Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc
5,200,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện8,500,000đ
34%
9 lõi lọc mới 2021
Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi Lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi Lọc
5,200,000đA/d từ 17H-22H hôm nay8,152,000đ
Mới 2021
9 lõi lọc - Bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG109A KV
Máy lọc nước Kangaroo KG109A KV
4,300,000đRẻ hơn khi gọi điện6,050,000đ
19%
9 lõi lọc thế hệ mới
Máy lọc nước Kangaroo KG100HB VTU
Máy lọc nước Kangaroo KG100HB VTU
6,500,000đTặng phiếu giảm 500.000đ7,990,000đ
Mới 2021
9 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ VTU
5,900,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,990,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, 20l/h
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA VTU 9 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA VTU 9 lõi lọc
5,700,000đ10,300,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG109A VTU
Máy lọc nước Kangaroo KG109A VTU
4,850,000đRẻ hơn khi gọi điện6,700,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
5,300,000đ7,500,000đ
Mới 2021
9 lõi lọc, 20l/h
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA Không Vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA Không Vỏ
5,200,000đ9,250,000đ
14%
10 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HM VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HM VTU
6,850,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,990,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HM không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HM không vỏ
6,300,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,400,000đ
Mới 2021
Chuyên xử lý nước có cặn
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV
5,450,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,560,000đ
38%
9 lõi lọc Mới 2021
Máy lọc nước Kangaroo KG100HB Không Vỏ
Máy lọc nước Kangaroo KG100HB Không Vỏ
6,100,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện9,800,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc
Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ
3,950,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện4,800,000đ
27%
9 cấp lọc, xử lý nước có cặn
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4 VTU
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4 VTU
5,800,000đ7,960,000đ
Mới 2021
9 lõi - Chức năng Nóng lạnh
Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 - 2 Vòi nóng lạnh - 9 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 - 2 Vòi nóng lạnh - 9 lõi lọc
6,800,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện8,590,000đ
29%
2 Vòi - Nóng - RO - Lạnh
Máy lọc nước Kangaroo KG19A3 - 2 vòi chức năng Nóng - RO - Lạnh
Máy lọc nước Kangaroo KG19A3 - 2 vòi chức năng Nóng - RO - Lạnh
7,990,000đ11,250,000đ