Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0967 013 557
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi

Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi lọc

Mới 2020
8 Lõi lọc, lắp gầm chậu
Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc
4,450,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,500,000đ
Mới 2020
8 Lõi lọc mới 2020
Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi Lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi Lọc
5,000,000đTặng phiếu giảm 500.000đ8,450,000đ
Mới 2020
8 lõi lọc - Bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG108A KV
Máy lọc nước Kangaroo KG108A KV
3,950,000đ5,325,000đ
Mới 2020
8 cấp lọc, bơm tự động
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV
5,150,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,250,000đ
Mới 2020
8 cấp lọc, bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG108A VTU
Máy lọc nước Kangaroo KG108A VTU
4,590,000đ5,800,000đ
Mới 2020
8 cấp lọc - bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4 VTU
Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4 VTU
5,450,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện7,800,000đ