Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0967 013 557
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày

Máy lọc nước Kangaroo 10 lõi lọc

Mới 2021
10 Lõi Lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 VTU 10 Lõi Lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 VTU 10 Lõi Lọc
6,100,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện8,900,000đ
Mới 2021
10 lõi lọc,lắp gầm chậu
Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi
Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi
5,650,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện8,300,000đ
Mới 2021
9 lõi lọc - Bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG110A KV
Máy lọc nước Kangaroo KG110A KV
4,500,000đ7,200,000đ
Mới 2021
10 Lõi Cao Cấp 2021
Máy lọc nước Kangaroo KG100HC Hydrogen
Máy lọc nước Kangaroo KG100HC Hydrogen
6,250,000đKhông lấy quà trừ tiền9,820,000đ
27%
10 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HG VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HG VTU
5,800,000đ7,990,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP VTU
5,650,000đGiá rẻ hơn khi gọi điện10,300,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc, bơm hút sâu
Máy lọc nước Kangaroo KG110A VTU
Máy lọc nước Kangaroo KG110A VTU
4,950,000đ7,600,000đ
Mới 2021
10 lõi - Chức năng Nóng lạnh
Máy lọc nước Kangaroo KG10A3 - 2 Vòi nóng lạnh - 10 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo KG10A3 - 2 Vòi nóng lạnh - 10 lõi lọc
6,250,000đ8,990,000đ
Mới 2021
10 cấp lọc
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP Không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP Không vỏ
5,300,000đ9,700,000đ
Mới 2021
9 lõi lọc, có đèn UV
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQUV
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQUV
7,030,000đ10,600,000đ
Mới 2021
9 cấp lọc,có đèn UV, 20l/h
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HAUV có đèn UV
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HAUV có đèn UV
5,450,000đ9,500,000đ
Mới 2021
10 lõi lọc mới nhất
Máy lọc nước Kangaroo KG100HG Không Vỏ Tủ Lắp Gầm Chậu
Máy lọc nước Kangaroo KG100HG Không Vỏ Tủ Lắp Gầm Chậu
5,300,000đMáy lọc nước để bàn7,520,000đ