Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0967 013 557
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày
Kangaroo Chính Hãng
Trung tâm phân phối chính hãng Kangaroo Điện thoại: 0243 998 1723 - Hotline : 0967 013 557 Email : Lienhe@Kangaroochinhhang.vn - website: www.Kangaroochinhhang.vn

Bảng báo giá Máy lọc nước Kangaroo không vỏ tủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021 Kangaroo Chính Hãng là trung tâm phân phối chính thức của Kangaroo, Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ sản phẩm Máy lọc nước Kangaroo không vỏ tủ.
STT Tên sản phẩm Mã SP Hạn sử dụng Đơn giá Hình ảnh
1Máy lọc nước Kangaroo KGRP89 - 10 Lõi Mới 2021 Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KGRP89 - 10 Lõi Mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGRP89 Máy lọc nước Kangaroo KGRP89 - 10 Lõi Mới 202120 năm4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGRP89 - 10 Lõi Mới 2021
2Máy lọc nước Kangaroo KGRP99 - 9 Cấp Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KGRP99 - 9 Cấp LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGRP99 Máy lọc nước Kangaroo KGRP99 - 9 Cấp Lọc20 năm4,900,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGRP99 - 9 Cấp Lọc
3Máy lọc nước Kangaroo KG104A KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo New 2021 7 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG104AKV Máy lọc nước Kangaroo KG104A KV20 năm3,300,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG104A KV
4Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 LõiTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG10G4 Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi20 năm5,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi
5Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 LõiTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09G4KV Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi20 năm4,850,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi
6Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG08G4KV Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc20 năm4,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc
7Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Tủ 8 LõiTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG06G4KV Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc20 năm4,100,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc
8Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không VỏTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09KV Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ20 năm3,700,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ
9Máy lọc nước Kangaroo KG110A KV Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc KangarooTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG110A KV Máy lọc nước Kangaroo KG110A KV20 năm4,400,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG110A KV
10Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09G4VTU Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc20 năm5,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc
11Máy lọc nước Kangaroo KG8P1KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG8P1KV Máy lọc nước Kangaroo KG8P1KV4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG8P1KV
12Máy lọc nước Kangaroo KG102AKV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 5 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG102AKV Máy lọc nước Kangaroo KG102AKV20 năm3,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG102AKV
13Máy lọc nước Kangaroo KG108A KV Chức năng : Máy lọc nước 8 cấp lọc mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG108AKV Máy lọc nước Kangaroo KG108A KV10 năm3,730,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG108A KV
14Máy lọc nước Kangaroo KG109A KV Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc KangarooTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG109AKV Máy lọc nước Kangaroo KG109A KV10 năm4,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG109A KV
15Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG01G4-KV Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV10 năm5,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV
16Máy lọc nước Kangaroo KG108H Không Vỏ Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG108H Không VỏTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG108H Máy lọc nước Kangaroo KG108H Không Vỏ20 năm3,720,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG108H Không Vỏ
17Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA không vỏ, 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG02G4-KV Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV10 năm5,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV
18Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi không vỏ Chức năng : Máy lọc nước không vỏ 9lõi lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAMKV Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi không vỏ20 năm4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi không vỏ
19Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGMC09KV Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ20 năm3,800,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ
20Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi không tủ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM5KV Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi không tủ20 năm3,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi không tủ
21Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi không tủ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM6KV Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi không tủ20 năm3,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi không tủ
22Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM7KV Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ20 năm3,850,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ
23Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM8KV Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ20 năm4,250,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ
24Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự Động Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự ĐộngTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG02G4-KV-UV Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự Động20 năm5,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự Động
* Ghi chú - Sản phẩm báo giá là sản phẩm chính hãng 100%. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000đ/ sản phẩm - Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Khách hàng nếu lấy VAT vui lòng cộng thêm 10% - Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội. Nếu giá trị đơn hàng dưới 255.000đ thì cộng thêm 20.000đ chi phí vận chuyển. Các tỉnh khác vui lòng liên hệ ! - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 10 năm 2021. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !