Hotline mua hàng : 0243 998 1723 - 0967 013 557
Thời gian làm việc : Từ 8H đến 22H tất cả các ngày
Kangaroo Chính Hãng
Trung tâm phân phối chính hãng Kangaroo Điện thoại: 0243 998 1723 - Hotline : 0967 013 557 Email : Lienhe@Kangaroochinhhang.vn - website: www.Kangaroochinhhang.vn

Bảng báo giá Máy lọc nước Kangaroo

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021 Kangaroo Chính Hãng là trung tâm phân phối chính thức của Kangaroo, Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ sản phẩm Máy lọc nước Kangaroo.
STT Tên sản phẩm Mã SP Hạn sử dụng Đơn giá Hình ảnh
Máy lọc nước Kangaroo không vỏ tủ
1Máy lọc nước Kangaroo KGRP89 - 10 Lõi Mới 2021 Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KGRP89 - 10 Lõi Mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGRP89 Máy lọc nước Kangaroo KGRP89 - 10 Lõi Mới 202120 năm4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGRP89 - 10 Lõi Mới 2021
2Máy lọc nước Kangaroo KGRP99 - 9 Cấp Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KGRP99 - 9 Cấp LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGRP99 Máy lọc nước Kangaroo KGRP99 - 9 Cấp Lọc20 năm4,900,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGRP99 - 9 Cấp Lọc
3Máy lọc nước Kangaroo KG104A KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo New 2021 7 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG104AKV Máy lọc nước Kangaroo KG104A KV20 năm3,300,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG104A KV
4Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 LõiTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG10G4 Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi20 năm5,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi
5Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 LõiTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09G4KV Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi20 năm4,850,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi
6Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG08G4KV Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc20 năm4,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc
7Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Tủ 8 LõiTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG06G4KV Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc20 năm4,100,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc
8Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không VỏTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09KV Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ20 năm3,700,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ
9Máy lọc nước Kangaroo KG110A KV Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc KangarooTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG110A KV Máy lọc nước Kangaroo KG110A KV20 năm4,400,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG110A KV
10Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09G4VTU Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc20 năm5,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc
11Máy lọc nước Kangaroo KG8P1KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG8P1KV Máy lọc nước Kangaroo KG8P1KV4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG8P1KV
12Máy lọc nước Kangaroo KG102AKV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 5 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG102AKV Máy lọc nước Kangaroo KG102AKV20 năm3,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG102AKV
13Máy lọc nước Kangaroo KG108A KV Chức năng : Máy lọc nước 8 cấp lọc mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG108AKV Máy lọc nước Kangaroo KG108A KV10 năm3,730,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG108A KV
14Máy lọc nước Kangaroo KG109A KV Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc KangarooTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG109AKV Máy lọc nước Kangaroo KG109A KV10 năm4,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG109A KV
15Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG01G4-KV Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV10 năm5,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV
16Máy lọc nước Kangaroo KG108H Không Vỏ Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG108H Không VỏTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG108H Máy lọc nước Kangaroo KG108H Không Vỏ20 năm3,720,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG108H Không Vỏ
17Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA không vỏ, 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG02G4-KV Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV10 năm5,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV
18Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi không vỏ Chức năng : Máy lọc nước không vỏ 9lõi lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAMKV Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi không vỏ20 năm4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi không vỏ
19Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGMC09KV Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ20 năm3,800,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ
20Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi không tủ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM5KV Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi không tủ20 năm3,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi không tủ
21Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi không tủ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM6KV Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi không tủ20 năm3,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi không tủ
22Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM7KV Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ20 năm3,850,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ
23Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM8KV Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ20 năm4,250,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ
24Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự Động Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự ĐộngTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG02G4-KV-UV Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự Động20 năm5,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự Động
Máy lọc nước Kangaroo có tủ
1Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 VTU 10 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 10 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG10G4VTU Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 VTU 10 Lõi Lọc 20 năm6,100,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG10G4 VTU 10 Lõi Lọc
2Máy lọc nước Kangaroo KG09 VTU 7 Lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09 VTU 7 Lõi lọc chính hãngTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09VTU Máy lọc nước Kangaroo KG09 VTU 7 Lõi lọc20 năm4,200,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG09 VTU 7 Lõi lọc
3Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG06G4 Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi Lọc20 năm4,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi Lọc
4Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG08G4VTU Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi Lọc20 năm5,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi Lọc
5Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi tủ VERTU Chức năng : Máy lọc nước 9 lõi lọc KangarooTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi tủ VERTU20 năm5,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi tủ VERTU
6Máy lọc nước Kangaroo KG102A VERTU 2018 Chức năng : Máy lọc nước 5 lõi Kangaroo, có vỏ VertuTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG102A Máy lọc nước Kangaroo KG102A VERTU 201820 năm4,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG102A VERTU 2018
7Máy lọc nước Kangaroo KG104A VTU Chức năng : Máy lọc nước 7 lõi lọc, vỏ tủ Vertu mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG104A Máy lọc nước Kangaroo KG104A VTU20 năm4,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG104A VTU
8Máy lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG108H Máy lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọc20 năm4,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọc
9Máy lọc nước Kangaroo KG108A VTU Chức năng : Máy lọc nước 8 lõi Kangaroo, Tủ Vertu mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG108A Máy lọc nước Kangaroo KG108A VTU20 năm4,400,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG108A VTU
10Máy lọc nước Kangaroo KG109A VTU Chức năng : Máy lọc nước 9 lõi Kangaroo, tủ Vertu mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG109A Máy lọc nước Kangaroo KG109A VTU20 năm4,750,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG109A VTU
11Máy lọc nước Kangaroo KG110A VTU Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc, Tủ Vertu mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG110A Máy lọc nước Kangaroo KG110A VTU20 năm4,850,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG110A VTU
12Máy lọc nước Kangaroo KG10A3 - 2 Vòi nóng lạnh - 10 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước RO 10 cấp lọc- 2vòi - Chức năng nóng lạnhTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG10A3 Máy lọc nước Kangaroo KG10A3 - 2 Vòi nóng lạnh - 10 lõi lọc20 năm6,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG10A3 - 2 Vòi nóng lạnh - 10 lõi lọc
13Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion Kiềm KG123HQ Chức năng : Máy lọc nước tạo nước kiềm Hydrogen tạo ra nước có nồng độ Hydro pHTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG123HQ Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion Kiềm KG123HQ29,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion Kiềm KG123HQ
14Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4 VTU Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cấp lọc bổ sung khoáng chất cần thiếtTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG02G4 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4 VTU10 năm6,300,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4 VTU
15Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4 VTU Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG01G4 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4 VTU10 năm5,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4 VTU
16Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 - 2 Vòi nóng lạnh - 9 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước 9 lõi lọc với chức năng nóng - lạnh -roTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09A3 Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 - 2 Vòi nóng lạnh - 9 lõi lọc20 năm6,800,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG09A3 - 2 Vòi nóng lạnh - 9 lõi lọc
17Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc VTU Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGMC09 Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc VTU20 năm4,250,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc VTU
18Máy lọc nước Kangaroo KG19A3 - 2 vòi chức năng Nóng - RO - Lạnh Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo chức năng nóng lạnhTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG19A3 Máy lọc nước Kangaroo KG19A3 - 2 vòi chức năng Nóng - RO - Lạnh20 năm7,990,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG19A3 - 2 vòi chức năng Nóng - RO - Lạnh
19Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM5 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi tủ VERTU20 năm4,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi tủ VERTU
20Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM6 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi tủ VERTU20 năm4,200,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi tủ VERTU
21Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM7 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi tủ VERTU20 năm4,400,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi tủ VERTU
22Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM8 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi tủ VERTU20 năm4,750,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi tủ VERTU
23Máy lọc nước Kangarooo KG2207P Chức năng : Máy lọc nước Kangarooo KG2207P 7 lõi lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG2207P Máy lọc nước Kangarooo KG2207P20 năm4,750,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangarooo KG2207P
24Máy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 - 10 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG03G4 - 10 lõi lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG03G4 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 - 10 lõi lọc10 năm7,200,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 - 10 lõi lọc
25Máy lọc nước Kangaroo KG05G4 với 3 chức năng Nóng - lạnh - thường Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG05G4 với 3 chức năng Nóng - lạnh - thườngTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG05G4 Máy lọc nước Kangaroo KG05G4 với 3 chức năng Nóng - lạnh - thường10 năm7,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo KG05G4 với 3 chức năng Nóng - lạnh - thường
26Máy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 - Không vỏ lắp gầm chậu Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 - Không vỏ lắp gầm chậuTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG03G4_KV Máy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 - Không vỏ lắp gầm chậu10 năm6,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 - Không vỏ lắp gầm chậu
27Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-UV VTU Đèn UV Diệt Khuẩn Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-UV VTU Đèn UV Diệt KhuẩnTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG02G4-UV Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-UV VTU Đèn UV Diệt Khuẩn20 năm7,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-UV VTU Đèn UV Diệt Khuẩn
28Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG50G4 KV Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG50G4 KV Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG50G4 KV20 năm6,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG50G4 KV
Máy lọc nước Kangaroo công suất lớn
1Máy lọc nước Kangaroo 32 lít/giờ KG200 Chức năng : Máy lọc nước kangaroo 32 lít/giờTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG200 Máy lọc nước Kangaroo 32 lít/giờ KG20020 năm12,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo 32 lít/giờ KG200
2Máy lọc nước Kangaroo 50 lít/giờ KG300 Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 50 lít/giờTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG300 Máy lọc nước Kangaroo 50 lít/giờ KG30020 năm14,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo 50 lít/giờ KG300
3Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/giờ KG400 Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG400 Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/giờ KG40020 năm15,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốcMáy lọc nước Kangaroo 65 lít/giờ KG400
* Ghi chú - Sản phẩm báo giá là sản phẩm chính hãng 100%. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000đ/ sản phẩm - Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Khách hàng nếu lấy VAT vui lòng cộng thêm 10% - Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội. Nếu giá trị đơn hàng dưới 255.000đ thì cộng thêm 20.000đ chi phí vận chuyển. Các tỉnh khác vui lòng liên hệ ! - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 10 năm 2021. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !